Eiker Vekst

Eiker Vekst er en sosial entreprenør som driver opplæring, kvalifisering og arbeidstrening gjennom produksjon, salg og tjenesteyting. Mennesker som ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet skal spesielt ivaretas gjennom et varig tilrettelagt tilbud. Bedriften har i tillegg til arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) lærekandidater som får fagopplæring og kompetansebevis innen flere yrker.

Telefon: 32 23 68 80

Adresse: Ryghgata 6, Mjøndalen