Skip to main content

I år er det kommunevalg, og det politiske styret av Drammen Kommune for de 4 neste årene skal avgjøres. I samarbeid med Mjøndalen Bibliotek og Eikerbladet ber vi inn til politisk debatt med på biblioteket 17. august.

Overordnet tema for debatten vil være Tettstedsutvikling i Drammen Kommune, med spesielt fokus på utviklingen av Mjøndalen som ett av tre definerte sentrumsområder i Drammen Kommune, og dynamikken mellom tettstedsutvikling vs byutvikling i kommunen. Alle de største politiske partiene har bekreftet sin deltagelse.

Debatten starter 19.00, og er estimert å vare i ca 90 minutter. Ordstyrer er Edvar Muli Langen fra Eikerbladet.

– Debatten vil ha følgende inndeling:

1. HVORDAN SER MJØNDALEN UT I 2050?
– Hvert parti får 30 sekunder, så kommer oppfølgingsspørsmål.

2. ÅPEN DISKUSJON OM TETTSTEDSUTVIKLING, MED SPESIELT FOKUS PÅ MJØNDALEN

3. HVA ER BRA MED MJØNDALEN?
– Hvert parti får 30 sekunder, så kommer oppfølgingsspørsmål.

4. SPØRSMÅL FRA SALEN
– Disse skal rettes direkte til konkrete politikere / partier.

Les mer på Facebook.