Skip to main content

Mjøndalen Handel & Serviceforening – iMjøndalen

Målet til Mjøndalen Handel og Serviceforening er å skape et aktiv og utviklende handelssentrum, med attraktive tilbud og masse publikumsrettede aktiviteter. Vi søke å styrke samarbeidet mellom næringsdrivende i Mjøndalen, samt å være en aktiv samarbeidspartner overfor kommunen i forbindelse med sentrumsutvikling.

iMjøndalen er foreningens digitale plattform, og er ment som en portal for arbeidet med å profilere Mjøndalen Sentrum, og opplevelser og næring i området.

Vi søker også å få til et godt samarbeide med lag, foreninger og organisasjoner som arbeider i kommunen, for sammen å profilere og utvikle Mjøndalen som et sted med masse spennende aktivitet.

Tor Erik Fredheim
Daglig Leder
Tel. 48 02 03 13
post@imjondalen.no

STYRET

MJØNDALEN HANDEL OG SERVICEFORENING

Knut Andersen

Styreleder

Dag Andersen

Kasserer

Trond Gustavsen

Styremedlem

Morten Olsen

Styremedlem

Siri Haust

Styremedlem